ثبت شرکتها در البرز

ثبت شرکتها در کرج

خرید بلیط هواپیما رفت و برگشت

تعریف شرکت تضامنی

ثبت شرکتها در کرج

شرکت تضامنی به شرکتی  اطلاق می گردد که تحت عنوان  ویژه برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی با ثبت می‌شود. در صورتی که سرمایه شرکت برای تادیه قروض و دیون شرکت کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را برعهده دارد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این امر، منعقد شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، از اعتبار ساقط است . هنگام تعیین  نام شرکت تضامنی به این نکته توجه گردد که ذکر عبارت «شرکت تضامنی» ‌و اسم یک نفر از اعضاء شرکت  ضروری است .

ثبت شرکتها در البرز

ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکت در البرز